page-head

Çiftlik yumurtası ile fabrikasyon yumurtanın arasındaki fark nedir?

Çiftlik yumurtası ile fabrikasyon yumurtanın arasındaki fark nedir?

Çiftlik yumurtası ile fabrikasyon yumurtanın arasındaki fark nedir?

Gelişen teknoloji üretimi hızlandırırken, pek çok problemi de beraberinde getirdi. Çevre ve hava kirliliği, iklim değişikliği, dünya nüfusunun artışı derken problemler bitmez oldu. Bu kadar nüfusu beslemek için daha seri üretim bir gereksinime dönüştü. Seri üretim ürünlerin fiyatlarını düşürdü. Ancak tüm gelişimler yaşanırken, yani seri üretim fiyatları düşürürken, kalitenin de düşebileceği umulmayan bir durumdu.


Hızlı üretim, fabrikasyon yumurta ve süt üretimini gündeme getirdi. Bu tavuklar tesislerde raflara tıkılıyor ve önlerine yem konuluyor. Sonra yumurtlamaları bekleniyor. İnekler de diğer besi hayvanları da büyük mandıralara tıkılıyor ve önlerine hayvan yemleri konuluyor. Hayvanlar neredeyse hiç açık havaya çıkartılmıyor. Bu şekilde yaşayan hayvanların psikolojisi bozularak mutsuz olmalarına sebep oluyor. Bir tür depresyon içinde olan hayvanların iç organları da düzenli çalışmayı bırakıyor ve verdikleri süt, yumurta vb. ürünlerin de tadı bozulmaya uğruyor. Tadı bozuk olan gıdanın besleyicilik niteliği de azalıyor.
Günümüzde hayvan psikolojisinin de çok önemli olduğu anlaşılmış ve artık naturele geri dönüş başlamıştır.

İnek gibi besi hayvanları meralarda otlatılmaya başlanmış, tavuklar da raflardan çıkarılıp serbest dolaşarak beslenmesi sağlanmıştır. Halen fabrikasyon yumurta üretimi olsa da yakın gelecekte bunun tamamı ile sona ermiş olmasını bekliyoruz. Hayvanların fabrikasyon üretimde makine parçası gibi kullanılması, onlara yapılan bir işkencedir. İşte serbest dolaşan tavuktan bunu anlamalıyız. Serbest dolaşan tavuk demek, naturel yumurta demektir.